Αρχική

Το C.D.O αντιπροσωπεύει στην Κύπρο τον ανώτατο Παγκόσμιο Οργανισμό Αθλητικού και Κοινωνικού Χορού (World Dance Council – WDC) Στόχοι μας είναι : Να είναι η Κύπρος ενεργό μέλος στο ανώτατο Παγκόσμιο Οργανισμό Αθλητικού και Κοινωνικού Χορού. Να ανέβει το χορευτικό επίπεδο της Κύπρου μέσα από εθνικούς και διεθνής αγώνες ,προγράμματα εξετάσεων για πτυχία διεθνώς αναγνωρισμένα για τους δασκάλους ,προπονητές και χορευτές .