ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ WDC

Στις 15 Ιουνίου 2014 και για πρώτη φορά στην Κύπρο διεξήχθησαν εξετάσεις προς απόκτηση διπλωμάτων του WDC (48 χορευτικά και ένα επαγγελματικό )    

Uncategorized