Χορευτικές εξετάσεις 2015

2nd Cyprus Open Championship 2015  Limassol 28-6-2015 Τις ημέρες του αγώνα θα διεξαχθούν χορευτικές εξετάσεις για το 2015 περίπου 150 χορευτών.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ WDC

Στις 15 Ιουνίου 2014 και για πρώτη φορά στην Κύπρο διεξήχθησαν εξετάσεις προς απόκτηση διπλωμάτων του WDC (48 χορευτικά και ένα επαγγελματικό )