Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2015

Χορευτικές εξετάσεις 2015

2nd Cyprus Open Championship 2015  Limassol 28-6-2015 Τις ημέρες του αγώνα θα διεξαχθούν χορευτικές εξετάσεις για το 2015 περίπου 150 χορευτών.