Χορευτικές εξετάσεις 2015

2nd Cyprus Open Championship 2015  Limassol 28-6-2015

Τις ημέρες του αγώνα θα διεξαχθούν χορευτικές εξετάσεις για το 2015 περίπου 150 χορευτών.