ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1st CYPRUS CHAMPIONSHIP 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1st CYPRUS CHAMPIONSHIP 2016
Group Oriental 4-10dancers Babies εως 6y
Group Oriental 4-10dancers Juvenilles 6-11y
Group Oriental 4-10dancers Junior 11-16y
Group Oriental 4-10dancers Youth 16-22y
Group Oriental 4-10dancers Amateurs 22y+
Group Oriental 4-10dancers Professional 22y+

Mega-Group Oriental 11+ dancers Babies εως 6y
Mega-Group Oriental 11+ dancers Juvenilles 6-11y
Mega-Group Oriental 11+ dancers Junior 11-16y
Mega-Group Oriental 11+ dancers Youth 16-22y
Mega-Group Oriental 11+ dancers Amateurs 22y+
Mega-Group Oriental 11+ dancers Professional 22y+

Group Duo Oriental Babies εως 6y
Group Duo Oriental Juvenilles 6-11y
Group Duo Oriental Junior 11-16y
Group Duo Oriental Youth 16-22y
Group Duo Oriental Amateurs 22y+
Group Duo Oriental Professional 22y+

Solo Oriental Babies εως 6y
Solo Oriental Juvenilles 6-9y

Solo Oriental Juvenilles 10-11y

Solo Oriental Junior 11-13y

Solo Oriental Junior 14-16y

Solo Oriental Youth 16-22y
Solo Oriental Amateurs 22y+
Solo Oriental Professional 22y+

Hip Hop Solo Babies εως 6y
Hip Hop Solo Juvenilles 6-11y
Hip Hop Solo Junior 11-16y
Hip Hop Solo Youth 16-22y
Hip Hop Solo Amateurs 22y+
Hip Hop Solo Professional 22y+

Hip Hop Group 4-10dancers Babies εως 6y
Hip Hop Group 4-10dancers Juvenilles 6-11y
Hip Hop Group 4-10dancers Junior 11-16y
Hip Hop Group 4-10dancers Youth 16-22y
Hip Hop Group 4-10dancers Amateurs 22y+
Hip Hop Group 4-10dancers Professional 22y+

Mega-Group Hip Hop Group 11+dancers Babies εως 6y
Mega-Group Hip Hop Group 11+dancers Juvenilles 6-11y
Mega-Group Hip Hop Group 11+dancers Junior 11-16y
Mega-Group Hip Hop Group 11+dancers Youth 16-22y
Mega-GroupHip Hop Group 11+dancers Amateurs 22y+
Mega-Group Hip Hop Group 11+dancers Professional 22y+

Breakdance group 4-10dancers Babies εως 6y
Breakdance group 4-10dancers Juvenilles 6-11y
Breakdance group 4-10dancers Junior 11-16y
Breakdance group 4-10dancers Youth 16-22y
Breakdance group 4-10dancers Amateurs 22y+
Breakdance group 4-10dancers Professional 22y+

Solo Breakdance Babies εως 6y
Solo Breakdance Juvenilles 6-11y
Solo Breakdance Junior 11-16y
Solo Breakdance Youth 16-22y
Solo Breakdance Amateurs 22y+
Solo Breakdance Professional 22y+

Breakdance Battles Babies εως 6y
Breakdance Battles Juvenilles 6-11y
Breakdance Battles Junior 11-16y
Breakdance Battles Youth 16-22y
Breakdance Battles Amateurs 22y+
Breakdance Battles Professional 22y+

Σύγχρονο Group 4-10dancers Babies εως 6y
Σύγχρονο Group 4-10dancers Juvenilles 6-11y
Σύγχρονο Group 4-10dancers Junior 11-16y
Σύγχρονο Group 4-10dancers Youth 16-22y
Σύγχρονο Group 4-10dancers Amateurs 22y+
Σύγχρονο Group 4-10dancers Professional 22y+

Σύγχρονο solo Babies 6y
Σύγχρονο solo Juvenilles 6-11y
Σύγχρονο solo Junior 11-16y
Σύγχρονο solo Youth 16-22y
Σύγχρονο solo Amateurs 22y+
Σύγχρονο solo Professional 22y+

Σύγχρονο Duos Babies εως 6y
Σύγχρονο Duos Juvenilles 6-11y
Σύγχρονο Duos Junior 11-16y
Σύγχρονο Duos Youth 16-22y
Σύγχρονο Duos Amateurs 22y+
Σύγχρονο Duos Professional 22y+

Μοντέρνο Solo Babies εως 6y
Μοντέρνο Solo Juvenilles 6-11y
Μοντέρνο Solo Junior 11-16y
Μοντέρνο Solo Youth 16-22y
Μοντέρνο Solo Amateurs 22y+

Μοντέρνο 4-10Dancers Babies εως 6y
Μοντέρνο 4-10Dancers Juvenilles 6-11y
Μοντέρνο 4-10Dancers Junior 11-16y
Μοντέρνο 4-10Dancers Youth 16-22y
Μοντέρνο 4-10Dancers Amateurs 22y+

One Dance am/am Cha Cha Cha
One Dance am/am Samba
One Dance am/am Rumba
One Dance am/am Paso Doble
One Dance am/am Jive
One Dance am/am Disco
One Dance am/am Argentine Tango
One Dance am/am Salsa
One Dance am/am Bachata
One Dance am/am Merenque
One Dance am/am Mambo
One Dance am/am Waltz
One Dance am/am Tango
One Dance am/am Viennese Waltz
One Dance am/am Fox Trot
One Dance am/am Quick Step

One Dance Pro/am Cha Cha Cha
One Dance Pro/am Samba
One Dance Pro/am Rumba
One Dance Pro/am Paso Doble
One Dance Pro/am Jive
One Dance Pro/am Disco
One Dance Pro/am Argentine Tango
One Dance Pro/am Salsa
One Dance Pro/am Bachata
One Dance Pro/am Merenque
One Dance Pro/am Mambo
One Dance Pro/am Waltz
One Dance Pro/am Tango
One Dance Pro/am Viennese Waltz
One Dance Pro/am Fox Trot
One Dance Pro/am Quick Step

one dance cha cha cha closed
one dance jive closed
one dance Rumba closed
one dance Samba closed
one dance Paso closed
one dance slow waltz closed
one dance quick step closed
one dance Tango closed
one dance Fox-Trot closed
one dance Viennese Waltz closed

Solo Open Latin C-C-C Babies εως 6y
Solo Open Latin C-C-C Juvenilles 6-11y
Solo Open Latin C-C-C Junior 11-16y
Solo Open Latin C-C-C Youth 16-22y
Solo Open Latin C-C-C Youth 16-22y
Solo Open Latin C-C-C Amateurs 22y+
Solo Open Latin C-C-C Professional 22y+
Solo Open Latin Rumba Babies εως 6y
Solo Open Latin Rumba Juvenilles 6-11y
Solo Open Latin Rumba Junior 11-16y
Solo Open Latin Rumba Youth 16-22y
Solo Open Latin Rumba Youth 16-22y
Solo Open Latin Rumba Amateurs 22y+
Solo Open Latin Rumba Professional 22y+
Solo Open Latin Samba Babies 6y
Solo Open Latin Samba Juvenilles 6-11y
Solo Open Latin Samba Junior 11-16y
Solo Open Latin Samba Youth 16-22y
Solo Open Latin Samba Amateurs 22y+
Solo Open Latin Samba Professional 22y+
Solo Open Latin Jive Babies εως 6y
Solo Open Latin Jive Juvenilles 6-11y
Solo Open Latin Jive Junior 11-16y
Solo Open Latin Jive Youth 16-22y
Solo Open Latin Jive Amateurs 22y+
Solo Open Latin Jive Professional 22y+
Solo Open Latin Paso Babies εως 6y
Solo Open Latin Paso Juvenilles 6-11y
Solo Open Latin Paso Junior 11-16y
Solo Open Latin Paso Youth 16-22y
Solo Open Latin Paso Amateurs 22y+
Solo Open Latin Paso Professional 22y+
Solo Open Latin Salsa Babies εως 6y
Solo Open Latin Salsa Juvenilles 6-11y
Solo Open Latin Salsa Junior 11-16y
Solo Open Latin Salsa Youth 16-22y
Solo Open Latin Salsa Amateurs 22y+
Solo Open Latin Salsa Professional 22y+

Solo Open Ballroom Waltz Juvenilles 6-11y
Solo Open Ballroom Waltz Junior 11-16y
Solo Open Ballroom Waltz Youth 16-22
Solo Open Ballroom Waltz Amateurs 22y+
Solo Open Ballroom Waltz Professional 22y+
Solo Open Ballroom Tango Juvenilles 6-11y
Solo Open Ballroom Tango Junior 11-16y
Solo Open Ballroom Tango Youth 16-22y
Solo Open Ballroom Tango Amateurs 22y+
Solo Open Ballroom Tango Professional 22y+
Solo Open Ballroom Fox Trot Juvenilles 6-11y
Solo Open Ballroom Fox Trot Junior 11-16y
Solo Open Ballroom Fox Trot Youth 16-22y
Solo Open Ballroom Fox Trot Amateurs 22y+
Solo Open Ballroom Fox Trot Professional 22y+
Solo Open Ballroom Quick Step Juvenilles 6-11y
Solo Open Ballroom Quick Step Junior 11-16y
Solo Open Ballroom Quick Step Youth 16-22y
Solo Open Ballroom Quick Step Amateurs 22y+
Solo Open Ballroom Quick Step Professional 22y+
Solo Open Ballroom Vienesse Waltz Juvenilles 6-11y
Solo Open Ballroom Vienesse Waltz Junior 11-16y
Solo Open Ballroom Vienesse Waltz Youth 16-22y
Solo Open Ballroom Vienesse Waltz Amateurs 22y+
Solo Open Ballroom Vienesse Waltz Professional 22y+

3Dance Latin Bronze Closed Assosiate C-C-C/R/J Juvenilles 6-11y
3Dance Latin Bronze Closed Assosiate C-C-C/R/J Junior 11-16y
3Dance Latin Bronze Closed Assosiate C-C-C/R/J Youth 16-22y
3Dance Latin Bronze Closed Assosiate C-C-C/R/J Amateurs 22y+
3Dance Open Latin C-C-C/R/S Juvenilles 6-11y
3Dance Open Latin C-C-C/R/S Junior 11-16y
3Dance Open Latin C-C-C/R/S Youth 16-22y
3Dance Open Latin C-C-C/R/S Amateurs 22y+

3Dance Ballroom Open W/T/Q.S Juvenilles 6-11y
3Dance Ballroom Open W/T/Q.S Junior 11-16y
3Dance Ballroom Open W/T/Q.S Youth 16-22y
3Dance Ballroom Open W/T/Q.S Amateurs 22y+
3Dance Ballroom Closed Assosiate W/T/Q.S Juvenilles 6-11y
3Dance Ballroom Closed Assosiate W/T/Q.S Junior 11-16y
3Dance Ballroom Closed Assosiate W/T/Q.S Youth 16-22y
3Dance Ballroom Closed Assosiate W/T/Q.S Amateurs 22y+

5Dance Open Latin C-C-C/S/R/P/J Juvenilles 6-11y
5Dance Open Latin C-C-C/S/R/P/JJunior 11-16y
5Dance Open Latin C-C-C/S/R/P/J Youth 16-22y
5Dance Open Latin C-C-C/S/R/P/J Amateurs 22y+
5Dance Open Latin C-C-C/S/R/P/J Professional 22y+
5Dance Open Latin C-C-C/S/R/P/J Seniors 35+
5Dance Open Ballroom W/F/V.W/T/Q.S Juvenilles 6-11y
5Dance Open Ballroom W/F/V.W/T/Q.S step Junior 11-16y
5Dance Open Ballroom W/F/V.W/T/Q.S Youth 16-22y
5Dance Open Ballroom W/F/V.W/T/Q.S step Amateurs 22y+
5Dance Open Ballroom W/F/V.W/T/Q.S Professional 22y+
5Dance Open Ballroom W/F/V.W/T/Q.S Seniors 35+

All Ladies Latin Open 4-10Dancers Babies 4-6y
All Ladies Latin Open 4-10Dancers Juvenilles 6-11y
All Ladies Latin Open 4-10Dancers Junior 11-16y
All Ladies Latin Open 4-10Dancers Youth 16-22y
All Ladies Latin Open 4-10Dancers Amateurs 22y+

Mega-Group All Ladies Latin Open 11+Dancers Babies 4-6y
Mega-Group All Ladies Latin Open 11+Dancers Juvenilles 6-11y
Mega-Group All Ladies Latin Open 11+Dancers Junior 11-16y
Mega-Group All Ladies Latin Open 11+Dancers Youth 16-22y
Mega-Group All Ladies Latin Open 11+Dancers Amateurs 22y+

All Ladies Ballroom Open 4-10Dancers Babies 4-6y
All Ladies Ballroom Open 4-10Dancers Juvenilles 6-11y
All Ladies Ballroom Open 4-10Dancers Junior 11-16y
All Ladies Ballroom Open 4-10Dancers Youth 16-22y
All Ladies Ballroom Open 4-10Dancers Amateurs 22y+
All Ladies Salsa 4-10Dancers Babies 4-6y
All Ladies Salsa 4-10Dancers Juvenilles 6-11y
All Ladies Salsa 4-10Dancers Junior 11-16y
All Ladies Salsa 4-10Dancers Youth 16-22y
All Ladies Salsa 4-10Dancers Amateurs 22y+

Duo Babies 6-11y ccc
Duo Babies 6-11y Rumba
Duo Babies 6-11y Samba
Duo Babies 6-11y Jive
Duo juveniles 6-11y ccc
Duo juveniles 6-11y Rumba
Duo juveniles 6-11y Samba
Duo juveniles 6-11y Jive
Duo Junior 11-16y Rumba
Duo Junior 11-16y Samba
Duo Junior 11-16y Jive
Duo Junior 11-16y ccc

5 Dance Junior 11-16y Closed Gold ccc-S-R-Paso-J
5 Dance Ballroom Junior 11-16y closed Gold W-T-V.W-Foxtrot-Q.Step

Solo ζεϊμπέκικο babies 4-6y
Solo ζεϊμπέκικο Juvenilles 6-11y
Solo ζεϊμπέκικο Junior 11-13y

Solo ζεϊμπέκικο Junior 14-16y

Solo ζεϊμπέκικο Youth 16-22y
Solo ζεϊμπέκικο adults 22+
Solo ζεϊμπέκικο Professional

Group ζεϊμπέκικο babies 4-6y
Group ζεϊμπέκικο Juvenilles 6-11y
Group ζεϊμπέκικο Junior 11-16y
Group ζεϊμπέκικο Youth 16-22y
Group ζεϊμπέκικο adults 22+
Group ζεϊμπέκικο Professional
Group χασάπικο Babies εως 6y
Group χασάπικο Juvenilles 6-11y
Group χασάπικο Junior 11-16y
Group χασάπικο Youth 16-22y
Group χασάπικο adults 22+
Group χασάπικο Professional
Group συρτάκι Juvenilles Babies εως 6y
Group συρτάκι Juvenilles 6-11y
Group συρτάκι Junior 11-16y
Group συρτάκι Youth 16-22y
Group συρτάκι adults 22+
Group συρτάκι Professional
*******************************************
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες ανατρέξτε στους κανονισμούς .