ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.ΠΕΡΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Στο εξής όλοι οι αθλητές – αθλήτριες που μετέχουν σε επίσημους αγώνες θα πρέπει να εκδώσουν Δελτίο Αθλητού από το CDO, ανεξάρτητα από την κατηγορία που διαγωνίζεται και ανεξάρτητα από τον αριθμό αγώνων στους οποίους συμμετέχουν. Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση αυτή έχουν ως εξής: 1) το δελτίο Αθλητού εκδίδεται μόνο από το CDO και φέρει στο εμπρόσθιο ΜΕΡΟΣ του: φωτογραφία του Αθλητού, τα στοιχεία του, διεύθυνση, ημερομηνία γεννήσεως, τηλέφωνο, email, ονόματα γονέων, κατηγορία, υπηκοότητα, επάγγελμα, αριθμό δελτίου και ημερομηνία έκδοσης αυτού και ονομασία μέλους. Επίσης το δελτίο θα φέρει την υπογραφή του Αθλητού και την σφραγίδα του CDO ως ένδειξη θεώρησης. Για άτομα ηλικίας έως 10 ετών μπορεί να υπογράψει αντί αυτών ο κηδεμόνας τους. 2) Το δελτίο θα παραδίδεται δια του μέλους στον αθλητή και θα φυλάσσεται από αυτόν, ενώ αντίγραφο του θα υπάρχει στα αρχεία του CDO. 3) Το δελτίο θα πρέπει να θεωρείται στο πίσω μέρος του ανά έτος από ιατρό ώστε να αποδεικνύεται η υγεία του Αθλητού και να παρουσιάζεται από αυτόν σε κάθε αγώνα που συμμετέχει κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. 4) Σε περίπτωση αλλαγής ομάδος η κατηγορίας θα εκδίδεται νέο δελτίο με τον ίδιο αριθμό και συνεπώς θα απαιτείται προσκόμιση νέας φωτογραφίας από μέρους του Αθλητού. 5) Ανανεώσεις καρτών θα γίνονται μέσα στο διάστημα 1 έως 31 Ιανουαρίου. Η πρώτη έκδοση δελτίο Αθλητού μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο του έτους. 6) Τα όρια ηλικίας για την εκάστοτε κατηγορία αναφέρονται στον κανονισμό Αγώνων. 7) Μετακίνηση Αθλητού και συνεπώς μεταγραφή του σε άλλη ομάδα μπορεί να γίνει μόνο μετά από σχετικό γραπτό αίτημα από μέρους του προς το Δ.Σ.και σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις : α) ο αθλητής υποβάλει γραπτό αίτημα που να συνοδεύεται από σοβαρούς λόγους, οι οποίοι δεν δημιουργούν πρόβλημα στην προηγούμενη ομάδα του.Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το αίτημα του να εγκριθεί από την προηγούμενη ομάδα του. Σε περιπτωση μη εγκρισεως της μεταγραφής από την προηγούμενη ομάδα του, το αίτημα θα μεταφέρετε προς το Δ.Σ.που θα αποφασίζει τελικά αφού εξετάσει προηγούμενος με προσοχή τα επιχειρήματα και των δυο πλευρών και αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει δολος από οποιαδήποτε πλευρά αθλητή η ομάδας. β) Όταν ο αθλητής γίνει ο ίδιος ιδιοκτήτης σχολής χορού μέλους του CDO, σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται έγκριση της προηγούμενης ομάδας του. γ) Οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ επαγγελματιών αθλητών και ομάδων, δεν αφορούν το Δ.Σ. και δεν θα λαμβάνονται υπ όψιν εκτός αν αποδειχθεί σαφής δόλος από μια εκ των δύο πλευρών. δ) Το κόστος της ετήσιας συνδρομής για την έκδοση Δελτίου Αθλητού, το οποίο θα συνοδεύεται και από την κάρτα Αθλητού από το CDO θα είναι 10€. ε) Αθλητής κάτοχος του σχετικού Δελτίου και της σχετικής κάρτας, θα πρέπει να ενημερώνει το CDO για την πιθανή συμμετοχή του σε άλλους Εθνικούς η Διεθνής Αγώνες. Για αγώνες εντός Κύπρου εκτός του CDO θα πρέπει να προηγηθεί σχετικό γραπτό αίτημα μέλους η του αθλητή προς το Δ.Σ. σε διάστημα μίνιμουμ ενός μήνα και το Δ.Σ. να έχει εγκρίνει το αίτημα αυτό. Ζ) Για συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού δεν υπάρχουν περιορισμοί εκτός του ότι ο αθλητής θα πρέπει επιπλέον να έκδοση και κάρτα Αθλητού από το WDC. η) Αθλητής που έχει έκδοση κάρτα Αθλητού θα πρέπει υποχρεωτικά να την ανανέωση μέχρι 31 Ιανουαρίου ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται να διαγωνιστεί η όχι στους αγώνες του CDO. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός Αγώνων Το όριο ηλικίας στη χώρα μας έχουν ως εξής: -Στις κατηγορίες juveniles, συμμετέχουν ζευγάρια ή ομάδες η ηλικία και των δύο αθλητών ή της ομάδας πρέπει να είναι από 6 έως 11 ετών. -Στις κατηγορίες junior οι ηλικίες των αθλητών είναι 11 έως 16 ετών. -Στις κατηγορίες Youth 16 έως 22 – Στις κατηγορίες amateurs – professional 22+. – Στις κατηγορίες babies έως και 6 ετών. 2)Σύμφωνα με Διεθνή κανονισμό επαγγελματίας χαρακτηρίζεται αθλητής που ανήκει σε μια η περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες : -Διδάσκει για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών -Είναι κάτοχος επαγγελματικού πτυχίου διεθνώς αναγνωρισμένου, σε οποιοδήποτε στυλ ή επίπεδο και – Τα εισοδήματα του προέρχονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται γενικά στο χορό. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα μπορεί να ζητήσει γραπτός τα αποτελέσματα του αγώνα από την γραμματεία μόνο μετά τη λήξη του αγώνα.Σε περίπτωση διατύπωσης λάθους θα γίνεται ανακοίνωση εκ των υστέρων και θα διορθώνονται τα έντυπα και οι πίνακες κατάταξης. Για τις κατηγορίες των ζευγαριών και στους τελικούς γύρους θα γίνεται κανονικά η χρήση του skating system σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τον κανονισμό του WDC. Δηλαδή οι καλύτερες θέσεις θα δίνουν και την καλύτερη κατάταξη. Ενώ το σύστημα αξιολόγησης στις κατηγορίες formation, all ladies, hip- HOP,Σύγχρονο, break dance θα είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει στο χορό στον πάγο, δηλαδή θα λαμβάνουν δύο διαφορετικές βαθμολογίες από κάθε κριτή ως εξής : Βαθμολογία από 5 έως 6 με ενδιάμεσους δεκαδικούς (5,1 5,2 5,3)κλπ για το τεχνικό μέρος και Βαθμολογία από 5 έως 6 με ενδιάμεσους δεκαδικούς π.χ (5,1,5,2….)κλπ, για την ιδέα,παρουσίαση, μουσική,Χορογραφία, ενδυμασία. Οι επιμέρους βαθμοί κριτών θα αθροίζονται και το μεγαλύτερο άθροισμα θα δίνει την καλύτερη θέση. Δεν θα επιτρέπεται σε επίσημο αγώνα.Σε το Πρωτάθλημα Κύπρου ανεξάρτητη συμμετοχή ζευγαριού η ομάδος. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο Αθλητού. Στις κλειστές κατηγορίες αρχάριων θα ισχύουν τα εξής : -Στις κατηγορίες Bronze θα γίνεται χρήση βημάτων από το Associate. ( Bronze Level) -Στις κατηγορίες silver χρήση βημάτων από Licentiate ( Member) silver level -Στις κατηγορίες gold χρήση βημάτων και από fellow ( gold level) και όλα από την ύλη εγκεκριμένων διεθνών βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση εάν το ζευγάρι επιλέξει μια μεγαλύτερη κατηγορία, τότε δεν μπορεί σε επόμενο αγώνα η επόμενη αγωνιστική περίοδο να διαγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία π.χ. εάν το ζευγάρι διαγωνιστεί στην κατηγορία professional δεν μπορεί πλέον να διαγωνιστεί στην κατηγορία amateurs. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή επαγγελματία η του προπονητή της ομάδος έκτος και αν η κατηγορία είναι professional. Ωστόσο να σημειωθεί ότι εκτός των άλλων τα βασικά κριτήρια από πλευράς κριτών είναι τα ακόλουθα : Ο συγχρονισμός των αθλητών της ομάδας Οι αναπτύξεις και τα σχήματα Η κινησιολογία σε σχέση με τη μουσική Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τουλάχιστον το 70% των κινήσεων της μουσικής θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από την εκάστοτε κατηγορία και μόνο το 30% μάξιμουμ αποτελεί ελεύθερη επιλογή μουσικής ή κινήσεων με μάξιμουμ 3 lifts ( Σήκωμα). Ο μάξιμουμ χρόνος διάρκειας της μουσικής θα είναι 3 λεπτά με περιθώριο υπέρβασης του χρόνου, για την είσοδο και έξοδο των αθλητών μάξιμουμ 20 δευτερόλεπτα. Για τις κατηγορίες HIP- HOP και Break Dance. Οι ομάδες των κατηγοριών αυτών θα ακολουθούν τα δεδομένα των κατηγοριών all ladies, formation. Το χρονικό περιθώριο της μουσικής είναι το ίδιο με των κατηγοριών all ladies, formation, maximum 3 λεπτά και με την είσοδο – έξοδο των αθλητών να μην υπερβαίνει τα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Στην κατηγορία HIP HOP GROUPS επιτρέπεται η χρήση μέχρι 3 LIFT (σηκώματα). Γενικές σημειώσεις για κατηγορίες Αγώνων Λαϊκών Χορών και belly dancing Οι κατηγορίες του Ζεϊμπέκικου αφορούν είτε άτομα είτε ομάδες και διαχωρίζονται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα κατηγοριών. Η κινησιολογία είναι ελεύθερη. Βαθμολογούνται κυρίως τα ακόλουθα ρυθμός, στυλ, χρήση χεριών χρήση ποδιών, χρήση σώματος, εμφάνιση. Η μουσική στο σόλο θα είναι επιλογή του οργανωτή και θα διαρκεί περίπου 1,5 έως 2 λεπτά. Οι κατηγορίες των χωρών χασάπικος, χασαποσέρβικος,συρτάκι, αφορούν μόνο ομάδες και μπορούν να αποτελούνται από άντρες, γυναίκες η να είναι μικτές. Η μουσική είναι επιλογή της ομάδος και όχι του διοργανωτή. Οι κατηγορίες belly dancing (oriental) Η κάθε ατομική συμμετοχή σόλο θα παρουσιάζετε με μουσική της επιλογής του διοργανωτή ενώ η κάθε ομαδική θα είναι επιλογή των διαγωνιζομένων και θα πρέπει να μην υπερβαίνει των χρόνο των 3 λεπτών, δίνοντας (20 δευτερόλεπτα για την είσοδο και έξοδο αθλητών). Αναφορικά με την διοργάνωση αγώνων oriental ισχύουν γενικά τα εξής :Σε όλους τους χορούς η κινησιολογία είναι ελεύθερη και Βαθμολογούνται κυρίως τα ακόλουθα :ρυθμός, στυλ,εμφάνιση, χρήση χεριών, χρήση ποδιών και σώματος. Στις ομάδες λαμβάνετε υπ όψιν και η Χορογραφία και ο συγχρονισμός (ομάδες). Να σημειωθεί ότι μόνο στις ομάδες και στο σόλο professional επιτρέπεται η χρήση extra tools. Σε κάθε κατηγορία θα γίνεται χρήση μίνιμουμ 3 κριτών .Εάν καλείται κριτής από το CDO αυτός θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποίησης και να γίνεται δεκτός μόνο με έγκριση από το Δ.Σ. Κανόνες για κατηγορίες Αγώνων Σύγχρονου – Μοντέρνου -Κλασικού χορού Α)Contemporary Dance ( σύγχρονος χορός) Σύστημα Limon – Graham -Release (δεκτό και οποιοδήποτε άλλο σύστημα) Ενδυμασία :Ελεύθερα και άνετα ρούχα με ειδικά πατάκια η ξυπόλητοι. Ο ρουχισμός είναι απαραίτητος και απαγορεύεται σε άντρες να διαγωνίζονται με γυμνό το επάνω μέρος του σώματος. Κριτήρια: τεχνική, συγχρονισμός, ρυθμός, έκφραση, εμφάνιση, Χορογραφία. Β)Jazz: Δεκτά όλα τα στυλ (funky,musical, theater jazz). Ενδυμασία :φόρεμα, εφαρμοστή μπλούζα η μουστάκι, με φούστα η κολάν η και σορτς. Απαραίτητο να φαίνονται οι γραμμές του σώματος. Χρήση αθλητικών η ειδικών τζαζ παπούτσια. Κριτήρια;: τεχνική,συγχρονισμός, ρυθμός, έκφραση, εμφάνιση, Χορογραφία. Γ) Modern Lyrical Ενδυμασία :φόρεμα, εφαρμοστή μπλούζα η μπουστάκι με φούστα, κολάν η σορτς. Χρήση παπουτσιών: τζαζ η ξυπόλητοι. Κριτήρια: τεχνική, συγχρονισμός, έκφραση, εμφάνιση, ρυθμός, Χορογραφία. Γενικοί κανόνες Η μουσική είναι επιλογή των διαγωνιζομένων εκτός των κατηγοριών σόλο. Τα χρονικά όρια είναι 3 λεπτά οι ομάδες,δίνοντας 20 δευτερόλεπτα για είσοδο και έξοδο αθλητών. Στα σόλο η μουσική του διοργανωτή 1,5 έως 2 λεπτά και δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση. Το Δ.Σ. Θα ενημερώνει έγκαιρα όλα τα μέλη για τη μουσική στις κατηγορίες σόλο. Αναφορικά με την εμφάνιση πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα μαλλιά πρέπει να είναι μαζεμένα και σε καμία περίπτωση λυτά . Δεν επιτρέπεται συμμετοχή επαγγελματία η δασκάλου σε ερασιτεχνικές ομάδες. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. και έπειτα από την δημιουργία του συστήματος βαθμολογίας των σχολών αποφασίστηκε για το 2016 οι σχολές να βαθμολογηθούν μόνο από τον αγώνα του Ιανουαρίου. Τις επόμενες χρονιές θα βαθμολογούνται από όλες τις διοργανώσεις του κάθε έτους. Point System Κατηγορίες με ανταγωνισμό μίνιμουμ 3 ομάδες Πρώτη θέση= 60 βαθμοί Δεύτερη θέση = 50 βαθμοί Τρίτη θέση = 40 βαθμοί Τέταρτη έως και έκτη θέση = 20 βαθμοί Έβδομη έως δωδέκατη θέση= 10 βαθμοί Β) Κατηγορίες χωρίς ανταγωνισμό Πρώτη θέση= 30 βαθμοι Δεύτερη θέση = 25 βαθμοί Οι αθλητές υποχρεούνται να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα που παρουσιάζετε η κατηγορία τους. Στο εξής όλα τα ανωτέρω άρθρα, αποτελούν τον εσωτερικό κανονισμό του CDO περί αγώνων αθλητικού χορού και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με πλειοψηφική απόφαση της γενικής συνέλευσης.