Δεδομένα αγώνα 

1. Στις κατηγορίες closed  Latin, επιτρέπεται χρήση βημάτων από το επίπεδο Associate.

2. Στις κατηγορίες Closed  Silver, επιτρέπεται η χρήση βημάτων μόνο από τα επίπεδα Associate και Member (Licentiate).
3.Στις κατηγορίες Open και Professional, η επιλογή των κινήσεων είναι ελεύθερη. Στις κατηγορίες του Formation και All Ladies , το 70% των κινήσεων και της μουσικής πρέπει να είναι μέσα από την κάθε κατηγορία (Latin ή Ballroom αντίστοιχα). Το υπόλοιπο πρέπει να αποτελεί ελεύθερη επιλογή και μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία (3) σηκώματα (Lifts). 
4.Ο χρόνος των 3′ ή 5′ στις κατηγορίες: All Ladies, Hiphop, Break dance και Formation θα περιλαμβάνει και την είσοδο και την έξοδο των αθλητών.
5.Στις κατηγορίες All Ladies μπορούν να συμμετέχουν από 4 έως 10 αθλήτριες.
6. Στις ομάδες Hiphop και Break Dance μπορούν να συμμετέχουν από 4 έως 10 αθλητές ή αθλήτριες.
7.Το κόστος συμμετοχής Για τους χορευτές καθορίστηκε στα 10 € και αυξάνεται κατά 5 € Εάν χορευτής χορέψει σε δύο και πλέον κατηγορίες. 
8.Στις κατηγορίες Pro/Am, ο καβαλιέρος είναι άντρας ή επαγγελματίας ή κανονικής κατηγόριας αγώνων. Το ίδιο ισχύει και για τις Γυναίκες στις κατηγορίες Am/Pro που πρέπει να είναι μόνο γυναίκες (Pro).
9.Στις κατηγορίες Pro/Am θα αξιολογείται μόνο ο μαθητής / μαθήτρια.
10.Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 13 Ιουνίου 2015.
11.Οι ντάμες πρέπει να φοράνε προστατευτικά στα λάτιν παπούτσια τους.
12.Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή επαγγελματία – Professional σε ερασιτεχνική κατηγορία.
13.Με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, ο Αθλητής/Αθλήτρια Δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει εξεταστεί από ιατρό και του επιτρέπεται η συμμετοχή σε διαγωνισμό χορού.Στην περίπτωση που την αίτηση υποβληθεί από άλλο άτομο(Σχολάρχης, ομαδάρχης, ντάμα, καβαλιέρος), το άτομο αυτό είναι υπεύθυνο να ενημερώσει για τους όρους του  διαγωνισμού Όλους τους συμμετέχοντες. 
14.Ο αθλητής αθλήτρια δεν έχει καμία απαίτηση από τους διοργανωτές όσον αφορά την βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφηση.
15.Στις κατηγορίες όπου τη μουσική την επιλέγει διαγωνιζόμενός, η χρονική διάρκεια καθορίζεται ως εξής :  ομάδες έως τρία λεπτά . Ο υπεύθυνος της της ομάδας πρέπει να έχει ελέγξει πριν το αγώνισμα με τον DJ το cd και βρίσκεται δίπλα από τον DJ την ώρα που πραγματοποιείται το αγώνισμα.
16.Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να παραμένουνε Έως την απονομή του αγωνίσματος τους και οι απονομές θα γίνονται μόνο Μετά χορευτικά τους Κουστούμια.
17.Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την επίσημη λήξη των Registrations .